Wśród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie kultury i akademickim, ale również na wielu odmiennych polach. Zaczyna być miastem przyjaznym do życia. Przekształcenia, jakie dokonały się w mieście w ostatnich latach dają poczucie, że miasto rzeczywiście idzie w górę.
Pozytywne zmiany w Grodzie Kraka.
Co niezłego wypracowano w ciągu niedawnego czasu? Ilość napraw i inwestycji jest duża. Niezwykle pomogły w tej materii dotacje Unii Europejskiej, z których miasto często czerpie. Szybkie postępowanie w temacie zdobywania dotacji sprawiły, że małopolska rozwinęła się o kolejne węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, i potrzebne miejsca dla ludności.
Niemałe zmiany nie są widoczne dla typowego mieszkańca. Nie oznacza to jednak, że nie funkcjonują. Zazwyczaj pomijamy nie związane z nami historie. Statystycznemu obywatelowi Krakowa zdaje się, że w mieście zbyt mało się wykonuje. Natomiast Kraków rozwija się z każdym miesiącem. Usprawnienia w obszarze gospodarki śmieciami, tworzeniu i unowocześnianiu sieci kanalizacyjnej, budowa filtrów akustycznych to tylko część zmian, jakie umożliwiają mieszkańcom pełniej i bardziej komfortowo żyć. Kraków zmienia się również w zakresie opcji kulturalnych. Wartość miasta rośnie dzięki takim obiektom jak: centrum konferencyjne ICE czy stadion Cracovia. takie inwestycje przyciągają gości z innych krajów do przyjazdu.
Zapoczątkowane za pomocą zarządu miasta działania nie obejmują jedynie ścisłego centrum Krakowa, ale też są połączone z całym regionem. Wobec tego zamiast pomstować tylko dostrzec innowacje w jakie obrodził Kraków.
Przyszłe miesiące – o ile uda się utrzymania tempa innowacji – umożliwią miastu zostać prawdziwą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski działania